Wigilia Bożego Miłosierdzia

11.04.2015r.

     W puszczykowskiej kaplicy zgromadziły się siostry nowicjuszki, siostry juniorystki i siostry domowej wspólnoty by uwielbiać Boże Miłosierdzie. Modlitwie przewodniczył kleryk Dawid, który wprowadził nas w głębię treści skierowanej przez Jezusa do św. Siostry Faustyny.

     „Klękamy przed Tobą Panie Jezu przekonani, że Ty jesteś Bogiem Miłosierdzia.
Wejrzyj na nas, zgromadzonych tu w imię Twoje, i napełnij swoją łaską nasze życie, abyśmy mogli coraz bardziej jednoczyć się z Tobą w miłości i w prawdzie.
Obdarz nas pokojem, Twoją Miłością i wszelkimi łaskami potrzebnymi do spotkania z Tobą”.

     Na koniec modlitewnego czuwania z zapaloną świeczką przywiezioną z Jerozolimy, która leżała na Grobie Bożym - zawierzyliśmy Bożemu Miłosierdziu nasze życie, powołanie, krewnych oraz młodzież stającą przed wyborem drogi życiowej. Jezu ufam Tobie.

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.
           Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
           Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!
Amen.