Skupienie w Ostrowie

W radosnej atmosferze w dniach od 9-11 listopada 2012 roku, 21 dziewczyn przeżywało swoje dni skupienia w Ostrowie Wielkopolskim przyglądając się różnym postaciom świętych i ich drodze do nieba. W piątek wieczorem podczas wspólnych warsztatów i pracy w grupach dziewczyny miały okazję poznać bliżej postacie św. Elżbiety i jej służby drugiemu człowiekowi, św. Józefa patrona życia duchowego, stygmatyka św. Ojca Pio, który miał niezwykły dar czytania w ludzkich sercach podczas spowiedzi świętej, a także św. Bernadetę i jej umiłowanie modlitwy różańcowej. Refleksja nad ich życiem miała nas zachęcić do spojrzenia na własną drogę do świętości.

 

W sobotę podczas konferencji Ksiądz przybliżył nam postacie św. Augustyna i jego przemiany duchowej oraz św. Joanny Beretta Molla, lekarki, która swoje życie poświęciła by ratować własne dziecko. Następnie podczas adoracji rozważałyśmy trzy cnoty - dary Pana Boga: wiarę, nadzieję i miłość, które pomagają nam wzrastać na drodze świętości. Spowiedź święta i Eucharystia były uwieńczeniem tych rozważań i głębokim spotkaniem z Jezusem.

„Świętość to nie słowa, ale też czyny..”. Popołudniu dziewczyny odwiedziły chorych w szpitalu na oddziale dziecięcym i paliatywnym, zapoznały się z posługą wśród chorych w stacji Caritas oraz odwiedziły chorych w domach. Było wiele radości, rozmów, śpiewu i okazji do własnej refleksji, nad wartością niesienia pomocy innym, często tylko przez uśmiech, dobre słowo czy modlitwę. Było to bardzo ciekawe i ubogacając doświadczenie, które sprawiło uczestniczkom wiele radości. Swoimi wrażeniami dzieliły się podczas pogodnego wieczoru.

W Niedzielę uczestniczyłyśmy w Kościele we Mszy Św. za naszą Ojczyznę ze względu na przypadający w tym dniu Święto Niepodległości. Na za kończenie zwiedziłyśmy przedszkole imienia s. Włodzimiery. Modlitwa, refleksja nad świętością i spotkanie z ludźmi chorymi pozostaną na długo w sercach, ufamy, że przyniosą te dni obfite owoce duchowe.