Rekolekcje Wielkopostne w Urbanowie

4-6 marca 2015

W dniach 4, 5, 6 marca 2015r. na zaproszenia Pani Dyrektor i Pani katechetki mgr. Doroty Lipowicz, poprowadziłyśmy rekolekcje dla dzieci w Szkole Podstawowej, w Urbanowie. Wzięło w nich udział ok. 47 uczniów szkoły oraz dzieci przedszkolne.

Starałyśmy się, aby dzieci jak najpiękniej odkrywały radość ze spotkania z Jezusem, a mogły tego doświadczać na różne sposoby: przez wspólną modlitwę – także wyrażaną tańcem, inscenizowane opowiadania, prace w grupach – dowolnie wybranych przez dzieci – w zależności od ich zainteresowań czy umiejętności oraz talentów, np.: grupa plastyczna; taneczna – dziewczynki samodzielnie wykonały własny układ taneczny do lednickiej piosenki Ojcze prowadź ; rekreacyjna: przygotowała i zaprezentowała propozycje „zabaw biblijnych”; teatralna – która z Panią katechetką już wcześniej przygotowała pantomimę przedstawiającą miłość Boga do człowieka od chwili stworzenia, aż do zbawienia… W ostatnim dniu mieliśmy radość przejść do kaplicy wioskowej i tamo, pod przewodnictwem Ks. Proboszcza, który przyjechał z Opalenicy dzieci przygotowały się do Sakramentu Pojednania, a następnie uczestniczyliśmy we Mszy św. kończącej rekolekcje. Po wspólnej Drodze Krzyżowej wróciliśmy jeszcze do szkoły, aby podsumować czas spędzonych razem trzech dni (ponad pięć godzin dziennie ). Podzieliłyśmy się także z dziećmi radością powołania i z pomocą krótkiej prezentacji ukazałyśmy, że Pan Jezus nadal potrzebuje pomocników i powołuje do Swojej szczególnej służby. Pożegnanie było bardzo… serdeczne: we wspólnym, wielkim uścisku trudno było utrzymać równowagę… Ufamy, że był to także wielki uścisk dla Pana JezusaSiostry Elzbietanki                   

Mała szkoła mali, ale wielcy ludzie w niej. Oby jak najwięcej takich otwartych i chętnych do słuchania serc Pan stawiał na naszej drodzeSiostry Elzbietanki

s. M. Konstancja Pelińska i s. M. Agnes Schmidt CSSE