25 lat – w trosce o osoby niepełnosprawne

8 luty 2015r.

Dnia 8 lutego 2015 r. w Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci we Wschowie odbyła się uroczystość jubileuszowa 25 lat posługi Siostry M. Elżbiety Glinka na stanowisku Dyrektora Domu.
O godz. 11.30 celebrowana była dziękczynna Msza Święta, w kościele parafialnym, której przewodniczył Ksiądz Prałat Zygmunt Zając – proboszcz parafii, do której należą siostry. Homilię wygłosił Ksiądz Wikary Ziemowit Katulski podkreślając, że ufna modlitwa i zawierzenie Matce Bożej są fundamentem zakonnej posługi. Po uroczystej Mszy Świętej goście zostali zaproszeni na skromne przyjęcie do Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci. Podczas świętowania pracownicy wraz z mieszkańcami przedstawili gościom krótką prezentację multimedialną oraz przedstawienie o św. Elżbiecie. W uroczystości wzięły udział władze powiatu w osobie Pana Starosty Marka Boryczka i Wicestarosty Wojciecha Kuryłło oraz Siostra Prowincjalna Kamila Paszkowiak i Siostra Wikaria Józefa Krupa a także osoby, z którymi Siostra Dyrektor współpracowała przez minione 25 lat. Pan Starosta złożył na ręce Siostry Dyrektor „podziękowania za niestrudzoną i sprawowaną z największym oddaniem i zaangażowaniem pracę na rzecz podopiecznych domu” podkreślając „godną naśladowania dbałość oraz troskę o osoby niepełnosprawne intelektualnie i fizycznie”.

Życzymy Kochanej Siostrze Dyrektor sił i dalszego zapału na kolejne lata pracy, aby chorzy, którym posługuje mogli w godnych warunkach żyć i aby każdy ich dzień, mino choroby i cierpienia, niósł ze sobą wiele radości i dobra.