Święty przyjaciel w Kościele

Święty przyjaciel w Kościele – pod tym hasłem w EDR odbywało się skupienie od 5 do 7 października 2012. Podczas wspólnych warsztatów, modlitwy każdy mógł poznać jak wielkim bogactwem Kościoła są święci. Oczywiście świętym może zostać każdy jeśli tylko życie powierzy Jezusowi. Młodzi mogli doświadczyć, że być dobrym to znaczy dzielić się jak chleb, rozdawać to co cenne – talenty, uzdolnienia.

Przykładem była dla nas św. Elżbieta, która całe swe życie pomagała najbardziej potrzebującym. Po sobotnich warsztatach nastąpiło pieczenie chlebków św. Elżbiety, które później każdy zabrał do swego domu, by podzielić się radością i dobrem z najbliższymi. Podczas wspólnej Eucharystii powierzaliśmy Bogu rodziny oraz naszą świętość, aby nikt nie bał się kroczyć za Jezusem w codzienności. Ksiądz Adam podkreślił, że w miesiącu październiku warto powierzyć swe życie Maryi, która najpełniej odpowiedziała na Boże wezwanie, dlatego całe spotkanie towarzyszyła nam modlitwa różańcowa, szczególnie podczas wyprawy do lasu i spaceru po ogrodzie. Święty to każdy z nas, kto chce czynić dobro i żyć z Jezusem. Nie zapominajmy więc o naszych świętych patronach, którzy wstawiają się za nami w niebie.