Przedstawienie "Św. Elżbieta Węgierska" w Krotoszynie

W niedzielę 16 listopada 2014 r. o godz. 10:15, w Kościele p.w. „Św. Andrzeja Boboli” w Krotoszynie, dzieci z Przedszkola ''Słoneczko" prowadzonego przez Zgromadzenie Sióstr Św. Elżbiety, z okazji Uroczystości św. Elżbiety Węgierskiej przedstawiły sztukę pt.”Święta Elżbieta”. Mali aktorzy ukazali historię życia Świętej, która zachęca nas do naśladowanie Jej postawy, pełnej ofiarne miłości, wrażliwości i otwartości na bliźniego poprzez pełnienie uczynków miłosierdzia. Kolejnym elementem uroczystości, była Msza Św., sprawowana przez Ks. Kanonika Stanisława Mieszała - Proboszcza Parafii p.w. „Św. Andrzeja Boboli” w Krotoszynie. W Eucharystii czynnie uczestniczyły dzieci, które pięknie śpiewały na chwałę Panu. Wspólnie z licznie zgromadzonymi  wiernymi modliliśmy się aby nasza Patronka Św. Elżbieta miała nas w swojej opiece i wyjednała łaski potrzebne do prowadzenia i rozwoju dzieł przez nas prowadzonych. Na zakończenie Pracownicy Przedszkola, Ksiądz Kanonik Stanisław Mieszała i Delegacja Parafian złożyli życzenia i wręczyli kwiaty Siostrom Elżbietankom. Dziewczynka wcielająca się w rolę Świętej Elżbiety wraz z Siostrami, na zakończenie rozdały 350  poświęconych chlebków.