Wizyta Biskupa w Otyńskim przedszkolu

„Bądź pozdrowiony Gościu nasz, w radosne progi nasze wejdź…”
Życie każdego przedszkolaka pełne jest niespodzianek i licznych wydarzeń w ciągu roku. Jednym z nich były  odwiedziny  duszpasterskie Biskupa Diecezji Zielonogórsko-gorzowskiej ks. Stefana Regmunta, któremu towarzyszył proboszcz parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Otyniu ks prał. Grzegorz Sopniewicz. Dostojnego gościa przywitały kwiatami dzieci w imieniu sióstr, wszystkich przedszkolaków i pracowników przedszkola. Delegacja każdej grupy przedszkolaków podarowała księdzu Biskupowi na pamiątkę wizyty prezent- specjalną laurkę. Dzieci przygotowane pod kierunkiem pań zaprezentowały piosenki i taniec. Ksiądz Biskup nawiązał znakomity kontakt z dziećmi, podziękował im za tak serdeczne przyjęcie, a następnie wszystkich pobłogosławił oraz każdemu przekazał okolicznościowy obrazek. Tak piękne i wzruszające spotkanie wnoszące wiele ciepła do naszego codziennego życia na długo pozostanie w naszej pamięci.  Pracując z dziećmi i rozmawiając z nimi na tematy wiary często się przekonujemy, że od dziecka możemy się wiele nauczyć. Nie bez powodu przecież Pan Jezus zachęcał, byśmy stawali się jak dzieci, jeżeli chcemy wejść do Bożego Królestwa (por. Mt 18,3).