Rekolekcje dla Ubogich

2-4.04.2020 r.

W dniach od 2 do 4 kwietnia br. odbędą się rekolekcje dla Ubogich, Samotnych, Bezdomnych, które poprowadzą Bracia Miłosiernego Pana z Koszalina.
W regule Braci czytamy: „ Bracia Miłosiernego Pana chcą zawsze i w każdym miejscu widzieć w innych, a szczególnie w potrzebujących Chrystusa Pana. Chcą być oni, dla dzisiejszego świata prawdziwym miłosierdziem Boga, który pochyla się nad każdym, aby ulżyć w cierpieniu i obmyć ludzkie rany ciepłem Bożej Miłości. Dlatego też będą podchodzić do każdego jak do Tajemnicy, w której spotykają samego Pana.
Przygotowujemy razem z Caritas Poznańską i z Siostrami, które prowadzą Jadłodajnie dla Ubogich w Poznaniu oraz Fundacją Pro Publico: codzienną konferencję, spowiedź św., adorację Najświętszego Sakramentu, Misterium Męki Pańskiej, którą przygotowują klerycy Arcybiskupiego Seminarium z roku propedeutycznego oraz Drogę Krzyżową ulicami Poznania.
Prosimy o modlitwę.

cien2

rekolekcje2020304

cien